Delegacija makedonskih novinara u poseti preduzeću Rudnik

2. marta delegacija makedonskih novinara posetila je preduzeće Rudnik. Prilikom posete mediji su obišli krug jame i flotacije i detaljnije se upoznali sa aktivnostima preduzeća.

Prezentovan je rad preduzeća a najviše se razgovaralo o Rudniku kao primeru jedne od pet najuspešnijih privatizacija u Srbiji, inVesticijama, rezultatima i planovima, ISO standardima i standardima koji su u pripremi, zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti, procesima prerade rude, zaštiti životne sredine, društveno odgovornom poslovanju preduzeća i o značaju zaposlenih radnika rudara iz Makedonije kojih u ovom trenutku u preduzeću ima 30.