Ispunjeni zahtevi standarda ISO 26000

Sa najvišim ocenama i bez neusaglašenosti privredno društvo Rudnik je prošlo proveru spremnosti sistema prema zahtevima standarda ISO 26000 (Uputstvo o društvenoj odgovornosti – međunarodni standard koji daje uputstva i smernice u vezi sa društvenom odgovornošću). Ovaj standard je uveden 2019. godine. Standard se ne resertifikuje, samo se proverava stepen unapređenja i spremnost organizacije da ispuni zahteve na najvišem mogućem nivou. Provera je rađena od strane akreditovanog sertifikacionog tela World Registrar Group Europe d.o.o.