Izvršena II nadzorna provera standarda IQNET SR 10

Preduzeće Rudnik ponovo je ispunilo sve zadate zahteve međunarodnog standarda za društveno odogovorno poslovanje IQNet SR 10 (Social Responsibility Management Systems Requirements / Sistemi upravljanja društvenom odgovornošću) koji uspostavlja zahteve za definisanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta društvenom odgovornošću u organizaciji.
Sertifikat je dobijen u julu 2019.godine. Početkom jula 2020. realizovana je prva redovna nadzorna provera koji su obavili proverivači sertifikacione kuće JUQS. Preduzeće Rudnik je uspešno resertifikovalo standard IQNet SR 10:2015. U avgustu 2021.ponovo smo prilikom II nadozorne provere potvrdili ispunjenost svih kriterijuma.

*IQNet (The International Certification Network) je međunarodno i najveće udruženje certifikacionih tela sa središtem u Bernu. Čini ga ukupno 37 certifikacionih tela.
*JUQS (društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda – sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije) članica IQNet-a.