Izvršena prva resertifikacija sistema IQNET SR 10

15. jula, posle 3 godine od uvođenja sistema upravljanja društvenom odgovornošću IQNET SR 10 izvršena je resertifikacija standarda. Sistem je resertifikovan bez neusaglašenosti a provera je rađena od strane sertifikacionog tela CRO CERT, akreditovanog u EU.