Nagrada za izuzetan doprinos i postignute rezultate u zaštiti životne sredine u 2015. godini

Na tradicionalnom integrisanom skupu sa međunarodnim učešćem, održanom u Kladovu 3. oktobra 2016.godine, u organizaciji Udruženja za zaštitu vazduha Srbije, Udruženja klaster komore za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Agencije za zaštitu životne sredine preduzeću Rudnik i flotacija Rudnik doo je dodeljena Nagrada za izuzetan doprinos i postignute rezultate u zaštiti životne sredine u 2015.godini.

Ovo izuzetno priznanje preduzeće Rudnik je dobilo kao potvrdu za višegodišnje zalaganje i primenjivanje mera u cilju smanjenja uticaja na životnu sredinu. Nagradu je u ime preduzeća primila Ljiljana Obrenović, savetnik za hemiju i ekologiju.