Poseta Kanadskog ambasadora

Povodom projekta „Rudarstvo: Promovisanje ekonomskog upravljanja i razvoja za demokratsku tranziciju“ u organizaciji NALED-a realizovanog uz podršku Kanadskog fonda za projekat usmeren na politiku razvoja rudarstva, zakona i propisa koji su u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

U opštini Gornji Milanovac na radnom sastanku sastali su se ambasador Kanade Roman Vaščuk, predsednik izvršnog odbora NALED-a Darko Vukobratović, predstavnici rukovodstva preduzeća Rudnik i lokalne samouprave kao i konsultantske kuće „Breakthrough”.

Govorilo se o ukupnom ekonomskom potencijalu rudarskog sektora u Srbiji, izneta su rešenja iz Novog nacrta zakona o geološkom istraživanju i rudarstvu i mogućim negativnim efektima koje ta rešenja imaju na razvoj rudarskog sektora i opštinske budžete. Takođe, reči je bilo o izradi Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. Svi učesnici javne rasprave saglasni su da povećanje rudarske rente negativno utiče na poslovanje svih rudnika u Srbiji koja je najskuplja u regionu po  rentama. Posledice visokih renti su ugoržavanje rada rudnika, gašenje rudnika kao i odbijanje novih investitora u ovoj oblasti.

Nakon radnog sastanka, Ambasador Kanade nj.e. Roman Vaščuk imao je priliku da poseti preduzeće Rudnik. Tokom radnog dela sastanka prezentovani su prestižni rezultati preduzeća Rudnik što doprinosi daljoj mogućnosti saradnje sa Kanadom kroz projekte sa zainteresovanim kanadskim firmama ocenio je ambasador Kanade tokom obilaska preduzeća Rudnik. Kanadski fond nastoji da unapređuje razvoj mnogih mesta u Srbiji i sam projekat je iniciran sa ciljem da se zaustavi stagnacija u srpskoj privredi. Radimo sa 11 kanadskih kompanija koje se bave istraživanjem prirodnih resursa. U Srbiji je neophodno stvarati bolji poslovni ambijent za privrednike a uslove za strana ulaganja regulisati po uzorima najrazvijenih zemalja, smatra ambasador Vaščuk. Darko Vukobratović saglasan sa izlaganjem ambasadora, napomenuo je da primere dobre prakse možemo pronaći kod Kanade koja je odlično uredila zakonski i profitno rudarstvo kao privrednu granu i da kanadski stručnjaci vide izuzetnu šansu Srbije kroz razvoj a ne kroz sputavanje te grane.