Poseta Kineske delegacije

U četvrtak, 3.aprila preduzeće Rudnik posetila je delegacija kineske firme Fambition iz grada Ćindao.

Cilj posete bio je obilazak radne platforme Fams-5 koja je uključena u jamsku proizvodnju početkom februara 2014. godine. U tu svrhu organizovana je poseta jami, rudnom telu G-10 gde je sa rudarima koji rade na procesu ankerisanja pomoću mašine i tehničkim osobljem razmatrana problematika dosadašnjeg korišćenja.

Na obostrano zadovoljstvo, zajednički je zaključak da nema nikakvih problema u radu sa radnom platformom Fams-5 a predstavnici firme Fambition i preduzeća Rudnik će nastaviti međusobnu direktnu komunikaciju o svim eventualnim pitanjima koja se mogu javiti u daljem radu.