Poseta ministra Bačevića

Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja prof. dr Milan Bačević, državni sekretar mr Tomislav Šubaranović i pomoćnik ministra Zoran Danilović, posetili su u 16.januara preduzeće Rudnik.

Tokom radnog sastanka sa najvišim rukovodstvom preduzeća i predstavnicima lokalne samouprave Gornji Milanovac prezentovani su glavni rezultati rada preduzeća Rudnik u poslednjih 10 godina. Predstavnicima ministarstva je  tokom sastanka ukazano na problematiku rudarskih renti koje dodatno opterećuju privredu koja posluje u oblasti rudarstva. Ministar je najavio da će Nacrt Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima omogućiti niz olakšica za investitore u oblasti rudarstva, a država je spremna da ponudi i kontrolni paket akcija investitorima koji žele da ulažu u pojedine projekte. On je rekao da je taj Nacrt zakona već prošao tri velike javne rasprave i da su prihvaćeni značajni predlozi zainteresovane i stručne javnosti i ponovio da će investitori imati dosta olakšica i viši stepen garancija za investicije u odnosu na prethodni zakon. Od strane predstavnika ministarstva, najavljeno je da će u narednih par dana biti objavljen Nacrt zakona i napomenuto da se privodi kraju i izrada Strategije eksploatacije mineralnih resursa.

Tokom obilaska preduzeća Rudnik doo, Bačević je ocenio da je preduzeće Rudnik primer vrlo uspešne privatizacije rudnika, koji može da posluži drugima kao model uspešnog poslovanja u tom sektoru privrede. Preduzeće Rudnik je preduzeće u ekspanziji koja mnogo ulaže u novu opremu, zaštitu rudara na radu, kao i u društveno odgovorne projekte. Od privatizacije su uložena značajna sredstva u proizvodnju i istraživanje, nabavku opreme i zaštitu radnika, duplo povećan broj zaposlenih, po čemu je taj rudnika postao jedan od najboljih u branši ocenio je ministar.