Preduzeće Rudnik na Evropskom takmičenju primera dobre prakse

Komisija Ministarstva za rada, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Uprave za bezbednost na radu u selekciji predstavnika iz Srbije na međunarodnom takmičenju dobre prakse, od prispelih radova odabrala je da Republiku Srbiju na ovom prestižnom evropskom takmičenju predstavljaju Rudnik i flotacija „Rudnik“ doo i Luna doo iz Požarevca.

Rad autora Zorana Nedeljkovića, izvršnog direktora i Ljiljane Obrenović, savetnika za hemiju i ekologiju, na temu „Uspostavlјanje i unapređenje bezbednosti i zdravlјa na radu za sve zaposlene kroz praktično stručno osposoblјavanje i svakodnevnu procenu rizika na radnim mestima“ poslat je u Evropsku agenciju za bezbednost i zdravlje na radu u Bilbao, Španiju.