Resertifikovan standard upravljanja društvenom odgovornošću IQNet SR 10

Preduzeće Rudnik ispunilo je zadate zahteve i postalo vlasnik sertifikata IQNet SR 10 (Social Responsibility Management Systems Requirements / Sistemi upravljanja društvenom odgovornošću) koji uspostavlja zahteve za definisanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema menadžmenta društvenom odgovornošću u organizaciji.

 

Sertifikat je dobijen u julu 2019.godine. Početkom  jula 2020. realizovana je prva redovna nadzorna provera koji su obavili proverivači sertifikacione kuće JUQS.  Preduzeće Rudnik je uspešno resertifikovalo standard IQNet SR 10:2015.
*IQNet (The International Certification Network) je međunarodno i najveće udruženje certifikacionih tela sa središtem u Bernu. Čini ga ukupno 37 certifikacionih tela.
*JUQS  (društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. iz Beograda – sertifikaciono telo akreditovano od strane Akreditacionog tela Srbije) članica IQNet-a.