Specijalizanti medicine rada Medicinskog fakulteta u poseti preduzeću Rudnik

Petnaest doktora na specijalizaciji medicine rada i profesori Medicinskog fakulteta iz Beograda posetili su 14. juna preduzeće Rudnik. Specijalizanti su imali priliku da uđu u jamu i upoznaju sa radom i svakodnevnim aktivnostima rudara i ostalih zaposlenih u preduzeću.

Prilikom obilaska predstavljen je istorijat rudarstva u oblasti planine Rudnik i istorijat preduzeća. Poseban utisak za specijalizante bio je silazak u jamu i tom prilikom su upoznati sa preduzetim merama za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu i njihovim efektima na smanjenje povreda na radu što je veoma važno za njihov budući rad.